Usage
Metanoia Camp

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Metanoia Camp 2020 - H2O Kiczyce


Termin wyjazdu formacyjno-szkoleniowego:

4-11 lipca 2020

Ośrodek:

H2O Kiczyce (koło Skoczowa)

Organizator:

Wspólnota Metanoia, Fundacja Aplica

Kontakt:

   wspolnota@metanoia.priv.pl
   +48 792 311 300 (w godzinach 09:00 - 19:00)

Termin przesyłania zgłoszeń:

Do 21.06.2020 lub do wyczerpania liczby miejsc

Koszt wyjazdu formacyjno-szkoleniowego

Hotel:

 • dorośli - 750 zł
 • dzieci 3 - 10 lat - 590 zł (połówki posiłków)
 • dzieci 0 - 3 lat - bezpłatnie (bez posiłków)

Domek:

 • dorośli - 690 zł
 • dzieci 3 - 10 lat - 580 zł (połówki posiłków)
 • dzieci 0 - 3 lat - bezpłatnie (bez posiłków)

Pole namiotowe:

 • dorośli - 450 zł
 • dzieci 3 - 10 lat - 310 zł (połówki posiłków)
 • dzieci 0 - 3 lat - bezpłatnie (bez posiłków)

Zaliczki:

 • Rata I do 25.01.2020 - 200 zł / osobę
 • Rata II do 25.03.2020 - 200 zł / osobę
 • Rata III do 25.04.2020 - 150 zł / osobę
 • Rata IV do 25.05.2020 - pozostała część kwoty

Wszystkie domki dostępne są w jednym (wyższym) standardzie

W opcji "pole namiotowe" organizator nie zapewnia namiotów, trzeba je przywieźć we własnym zakresie.

Osoba dorosła #1

Informacje podstawowe
Standard noclegu i wyżywienie

Hotel

Domek

Pole namiotowe

Standardowe posiłki

Bezmleczna

Bezglutenowa

WegetariańskaSkąd dowiedziałeś się o Metanoia Camp?

Internet (Facebook, strona internetowa, forum)

Plakat, ulotka

Zaproszenie znajomych

Inne (jakie?)Regulamin Metanoia Camp oraz ośrodka H2O
Akceptuję regulamin METANOIA CAMP oraz ośrodka h2o.


Koszty
Akceptuję koszty udziału w wyjeździe formacyjno-szkoleniowym
 1. Akceptuję koszty udziału w wyjeździe formacyjno-szkoleniowym i zobowiązuje się do pokrycia należności.
 2. Opłaty za udział w wyjeździe formacyjno- szkoleniowym Metanoia Camp wpłacane są zgodnie z harmonogramem wpłat podanym w formularzu. Przyjmuję do wiadomości, iż wpłaty rat nie będą zwracane po upływie 14 dni od wyznaczonej daty wpłat ujętej w harmonogramie. Po tym terminie pieniądze są przekazywane zgodnie z umową do Ośrodka H2O.
 3. W razie rezygnacji z udziału w wyjeździe formacyjno-szkoleniowym Metanoia Camp w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem rekolekcji, zobowiązuję się do pokrycia 80% kosztów udziału w Metanoia Camp.
 4. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia wyjazdu formacyjno-szkoleniowego zwanego Metanoia Camp, zobowiązuję się do pokrycia całości kosztów pobytu. Należność za udział w wyjeździe formacyjno-szkoleniowym zobowiązuje się regulować przelewem w wymaganych terminach.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją, iż środki pieniężne, przekazane Fundacji Aplica na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku h2o oraz organizacji wyjazdu formacyjno-szkoleniowego Metanoia Camp, w całości zostały przekazane przez Fundację Aplica Ośrodkowi h2o w celu pokrycia kosztów powstałego zobowiązania.

Fundacja Aplica jest jedynie pośrednikiem w przekazaniu pieniędzy i nie czerpie z tego tytułu żadnych dochodów.


Zgody dot. wizerunku
Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Aplica z siedzibą w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 20. do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Aplica oraz podmiotów powiązanych. Zgoda obejmuje korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Aplica, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.
Wyrażam zgodę na korzystanie z wizerunku mojego dziecka w zakresie określonym w punkcie 1. powyżej przez Fundację Aplica. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. Niniejsza zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w Metanoia Camp

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w wyjeździe formacyjno-szkoleniowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji wyjazdu szkoleniowo-formacyjnego
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w wyjeździe formacyjno-szkoleniowym© Metanoia 2020